Konstrukcja balustrady z plastyku na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa nie zada zezwolenia na to oraz komunikowania tego faktu gminie poza wyjątkowymi wypadkami.

Budowa ogrodzenie z Winylu na plot i furtkę ze sztachet nie wymaga zezwolenia na to oraz zawiadamiania tego faktu do starostwa powiatowego wyjąwszy szczególne przypadki.

Ploty PCV na plot i furtkę ze sztachetek nie przekraczające poziomu 2,2 m umieszczane miedzy dwoma ościennymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to tez ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów przy drogach prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy sztachetki PVC na plot i furtę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu winno zawierać rodzaj ogrodzenia, sposób wykonania jego montażu oraz planowany dzień startu budowy.
  5. Prócz zgłoszenia trzeba doczepić oświadczenie o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w celach budowlanych oraz o ile jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Niekiedy do budowy balustrady z Winylu na plot i bramkę ze sztachet potrzebne są specjalne uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Stawianie płotu wolno zacząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie przedtem protestu. Protest może powstać w sytuacji, gdy planowane sztachetki z plastiku na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek jest niekompatybilne z uzgodnieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej ulicy. W przypadku jak projektowane plotki plastykowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachetekprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować załatwienia pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru budowy płotu jest ważne przez czas dwóch lat. Brak przystąpienia do robót przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w wypadku chęci pobudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements